Giới thiệu thư viện

Từ xưa đến nay, thư viện được xem là nơi chất chứa vô vàn những thứ quý báu được đúc kết, chắt lọc theo thời gian. Đó chính là kiến thức, những điều ghi chép lại trong những cuốn sách...

giới thiệu khoa